Regels


Om noxa aangenaam te houden voor iedereen zijn er enkele basisregels:

- Per persoon is slechts één profiel tegelijk toegestaan, en ieder profiel mag maar door één persoon beheerd worden.
- Om spam en het lastig vallen van anderen te beperken, kunnen nieuwe profielen zich pas na 90 dagen verwijderen.
- Het vermelden van of linken naar illegale zaken is niet toegestaan.
- Racisme en soortgelijk gedrag is niet toegelaten.
- Opzettelijk trollen en lastigvallen van andere leden is niet toegestaan.
- Het bestuur van noxa heeft het laatste woord over de interpretatie en naleving van deze regels.